Jesteś tutaj:

BAJKOTERAPIA I BIBLIOTERAPIA

134
W nowej zakładce biblioteki szkolnej BAJKOTERAPIA I BIBLIOTERAPIA znajdą Państwo przekierowanie do strony poświęconej terapii poprzez lekturę. Biblioteczka-apteczka to blog poświęcony biblioterapii i książkom, które wspierają rozwój emocjonalny i społeczny dzieci, oswajają zjawiska wywołujące lęk i podpowiadają sposoby radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych. Autorka bloga - pani Iwona Czesiul-Budkowska - pogrupowała wszystkie recenzje książek w zakładkach według tytułów, autorów, tematów oraz wieku dzieci, dla których dana książka jest przeznaczona. W zakładce Książki na konkretne problemy znajduje się lista trudnych sytuacji/problemów, z którymi mogą borykać się dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (np. śmierć zwierzątka, pojawienie się młodszego rodzeństwa, lęk przed przedszkolem, niska samoocena) i przyporządkowane do nich tytuły dostępnych na rynku książek (nie tylko bajek terapeutycznych), których lektura może być „lekarstwem” na dany problem. Celem bloga jest ułatwienie rodzicom i pedagogom wyboru wartościowych tytułów. Wartościowych, czyli dobrze napisanych, pięknie zilustrowanych i niosących treści, które pomagają w życiu. Wiele tytułów znajdą Państwo w naszej bibliotece szkolnej. Zapraszam w nowej, lepszej rzeczywistości po pandemii. Póki co korzystajmy z zasobów internetu. Marzena Czerniewicz nauczyciel bibliotekarz Żródło: https://biblioteczka-apteczka.pl/2019/02/19/bajki-na-konkretne-problemy/ (dostęp dnia 07.04.2020 r.).

KSIĄŻKI NA
KONKRETNE PROBLEMY


Wykaz tematów


ADHD,
impulsywność, nadpobudliwość


ADOPCJA, dom
dziecka, rodzina zastępcza


AGRESJA,
PRZEMOC W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ, bicie, wyśmiewanie, dokuczanie, przezywanie,
hejt; jak sobie radzić z dręczycielami


AKCEPTACJA
ODMIENNOŚCI, chorób, niepełnosprawności, innej narodowości, wyglądu, zachowań
odmiennych społecznie itd.; książki uczące empatii i tolerancji


ALERGIA


ALKOHOLIZM,
uzależnienie rodzica


ASERTYWNOŚĆ,
umiejętność mówienia „nie”, stawiania granic, nieulegania presji otoczenia,
pozostawanie w zgodzie z sobą, z wyznawanymi wartościami, umiejętność bronienia
własnego zdania, nonkonformizm


ASERTYWNOŚĆ
W KWESTII WŁASNEGO CIAŁA


AUTYZM


BEZPIECZEŃSTWO
(zasady bezpieczeństwa)


BEZPIECZEŃSTWO
W SIECI


BRAK WIARY W
SIEBIE, swoje możliwości


CHOROBA  (oswojenie sytuacji własnej choroby,  ograniczeń i obowiązków związanych z chorobą,
konieczności przyjmowania leków i hospitalizacji, poczucie bycia gorszym ze
względu na chorobę; oswojenie dzieci zdrowych z chorobą)


CHOROBA
ALZHEIMERA


CHOROBA, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
W RODZINIE


CHOROBA
NOWOTWOROWA


CYBERPRZEMOC
(wirtualna rzeczywistość, media społecznościowe, hejt, manipulacja)


DEPRESJA


DOJRZEWANIE


DYSLEKSJA


EDUKACJA
SEKSUALNA


EKOLOGIA


EMIGRACJA


EMOCJE (jak
je rozpoznawać, nazywać i wyrażać)


EMPATIA


EUROSIEROCTWO


GIRL POWER


HOLOCAUST


HOMOSEKSUALIZM


KŁÓTNIE
RODZICÓW


KONSUMPCJONIZM
(gadżety, uleganie modzie)


LĘK PRZED
PRZEDSZKOLEM


LĘK PRZED
SZKOŁĄ


LĘK PRZED
SZPITALEM, LEKARZEM, DENTYSTĄ


LĘK PRZED
TYM, CO NOWE, NIEZNANE, LĘK PRZED ZMIANĄ


LĘKI
WYOBRAŻENIOWE


MOLESTOWANIE


NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ


NIEŚMIAŁOŚĆ


NISKIE
POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, poczucie bycia innym, gorszym, kompleksy, zaniżona
samoocena (ze względu na wygląd, sytuację materialną, chorobę, odmienność,
problemy w nauce)


NOWE DZIECKO
W RODZINIE, zazdrość o młodsze rodzeństwo


OBOWIĄZKI


ODPORNOŚĆ
PSYCHICZNA (optymizm, radzenie sobie z problemami, porażkami, wyzwaniami
życiowymi, branie spraw we własne ręce, proaktywna postawa, rezyliencja)


ODRZUCENIE
PRZEZ GRUPĘ, brak akceptacji rówieśników (np. z powodu narodowości, otyłości,
problemów w nauce, choroby, niepełnosprawności, bycia nowym, niskim)


OKULARY


OTYŁOŚĆ


PASJA,
marzenia, książki motywacyjne


PLOTKA


PRAWA
DZIECKA


PRESJA
IDEALNEGO WYGLĄDU


PRESJA
GRUPY, RÓWIEŚNIKÓW, OTOCZENIA


PRZEMOC W
RODZINIE


PRZYJAŹŃ


RELACJE
MIĘDZY DZIADKAMI I WNUKAMI 
(międzypokoleniowa transmisja wartości)


REŻYSEROWANIE
DZIECIOM ŻYCIA (prawo do wyboru własnej drogi życiowej; wygórowane wymagania
wobec dzieci; lęk przed niespełnieniem oczekiwań rodziców, nadmiar obowiązków)


RODZEŃSTWO,
konflikty z rodzeństwem, kłótnie, zazdrość; miłość siostrzana i braterska


RODZIC
ZAPRACOWANY, brak czasu dla dzieci


RODZINA
DYSFUNKCYJNA


RODZINA
NIEPEŁNA


RODZINA
PATCHWORKOWA, nowi partnerzy rodziców, przyrodnie rodzeństwo


ROZŁĄKA,
tęsknota za rodzicami


ROZWÓD W
RODZINIE


SAMOAKCEPTACJA,
samoświadomość


STAROŚĆ,
NIEDOŁĘŻNOŚĆ


STEREOTYPY
PŁCIOWE; prawo do bycia sobą, do bycia innym; presja rodziny i presja społeczna


SZACUNEK DO
ZWIERZĄT; prawa zwierząt


SZCZĘŚCIE


SZUKANIE
POMOCY, zachęta do rozmowy o problemach, zwracania się po radę, pomoc do
dorosłych)


ŚMIERĆ
BLISKIEJ OSOBY


ŚMIERĆ
ZWIERZĄTKA


UCHODŹCY


UMIEJĘTNOŚCI
SPOŁECZNE


UPRZEDZENIA


UZALEŻNIENIE
OD KOMPUTERA, TELEWIZJI


WARTOŚCI
DEMOKRATYCZNE


WARTOŚCI
NIEMATERIALNE


WYTRWAŁOŚĆ W
DĄŻENIU DO CELU (niezrażanie się niepowodzeniami, opiniami innych)


WOJNA


ZESPÓŁ DOWNABIBLIOTERAPIA, BAJKOTERAPIA-BIBLIOGRAFIA


1.       Bajka jak lekarstwo, Agnieszka Chamera-Nowak,
Lidia Ippoldt, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, seria
„Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza”, 2015, ISBN: 978-83-64203-58-9


2.       Bajki bez barier, Wydawca: Stowarzyszenie
Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”, Szklarska Poręba 2016, wiek 5+;
w skład serii wchodzi 25 tytułów; więcej informacji o książkach znajdziesz
tutaj


3.       Bajki i opowiadania w terapii i
psychoedukacji dzieci, Anna Niesłuchowska, Wydawnictwo Iwanowski, Płock 2006,
ISBN: 83-89536-05-6


4.       Bajki, które leczą część I, Doris Brett,
przekład Małgorzata Trzebiatowska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
2006, ISBN: 978-83-87957-65-0; wiek 6+


5.       (Książka ukazała się po raz pierwszy w 1998
roku, nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego pod tytułem Opowiadania
dla Twojego dziecka: koją, leczą, rozwiązują problemy. Cz. 1)


6.       Bajki, które leczą część II, Doris Brett,
przekład Hanna Dankiewicz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005,
ISBN: 978-83-87957-67-4; wiek 6+


7.       (Książka ukazała się po raz pierwszy w 2000
roku, nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego pod tytułem   Opowiadania dla Twojego (nieco starszego)
dziecka: koją, leczą, rozwiązują problemy. Cz. 2); więcej informacji o
książkach D. Brett znajdziesz tutaj


8.       Bajki, które uczą, jak być szczęśliwym,
Begoña Ibarrola, przekład Katarzyna Okrasko, ilustracje Jesús Gabán,
Wydawnictwo Finebooks, Warszawa, 2018 r., ISBN: 978-83-7350-181-2; wiek 5+;
więcej informacji o  książce znajdziesz
tutaj


9.       Bajki na dobry sen, Gerlinde Ortner, przekład
Zbigniew Dalewski, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 1996, ISBN:
83-7129-830-7


10.   Bajki o uczuciach, Wojciech Kołyszko, Jovanka
Tomaszewska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; wiek 5+; informacje o
poszczególnych tytułach znajdziesz tutaj


11.   Bajki pomagają dzieciom. Opowieści, które
uzdrawiają, pocieszają i dodają odwagi, Cornelia Nitsch, przekład Monika
Faryna- Lubecka,  Wydawnictwo Bertelsmann
Media, Warszawa 2001, ISBN: 83-7311-116-6


12.   Bajki pomagajki na dobry dzień i jeszcze
lepsze jutro, Barbara Stańczuk, ilustracje Krzysztof Kałucki, Wydawnictwo
MARTEL, Kalisz 2016, ISBN: 978-83-65222-37-4; wiek 5+


13.   Bajki rymowane w biblioterapii, Agnieszka
Łaba, Wydawnictwo Impuls, Kraków  2012,
ISBN: 978-83-7587-962-9


14.   Bajki terapeutyczne dla dzieci cz. 1, Maria
Molicka,  Media Rodzina, Poznań 1999,
ISBN: 978-83-7278-010-2


15.   Bajki terapeutyczne dla dzieci cz. 2, Maria
Molicka,  Media Rodzina, Poznań 2003,
ISBN: 978-83-7278-099-7


16.   Bajki terapeutyczne na dobry dzień i jeszcze
lepsze jutro, Barbara Stańczuk, ilustracje Krzysztof Kałucki, Wydawnictwo
MARTEL, Kalisz 2015, ISBN: 978-83-64859-75-5; wiek 5+


17.   Bajki uzdrawiajki. Bajkoterapia dla dzieci z
chorobą nowotworową, Justyna Piecyk, Wydawnictwo: Wymownia, 2016, ISBN:
978-83-944441-2-9


18.   Bajki w naszych rękach, różni autorzy,
wydawca: Stowarzyszenie na rzecz Osób z Wadami Rąk „W Naszych Rękach”, Warszawa
2011, ISBN: 978-83-932880-0-7; wiek 5+


19.   Bajki z sensem, zbiór opowiadań wydanych
przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Elżbieta Zubrzycka red., ilustracje
Monika Pollak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010, ISBN:
978-83-60577-35-6; wiek 5+


20.   Bajki z szuflady.  Opowieści terapeutyczne studentów pedagogiki
i filologii polskiej, red. Maria Leszczawska, Wydawca Kolegium Karkonoskie,
Jelenia Góra 2010, ISBN: 978-83-61-955-00-9


21.   Bajkoterapia, czyli dla małych i dużych o
tym, jak bajki mogą pomagać, opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo: Nasza
Księgarnia, Warszawa, 2009, ISBN: 978-83-10-11667-3; wiek 5+, więcej o książce
przeczytasz tutaj


22.   Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej
metodzie terapii,  Maria Molicka, Media
Rodzina, Poznań 2002, ISBN: 
978-83-7278-041-6


23.   Bajkowa niania. Bajki pomagajki dla dzieci,
opracowanie zbiorowe pod red. Krystyny Droździewicz i Lidii Ippoldt, Wydawca
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Skawina 2011, ISBN:978-8360941-37-9; wiek 4+


24.   Bajkowe mosty, terapeutyczne opowiadania, Ewa
Zelenay (tekst i ilustracje), Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007, ISBN:
978-83-7442-417-2


25.   Bajkowe spotkania, bajki terapeutyczne
powstałe w ramach konkursu, red. Anna Kamyszek, Wydawca PSIAP, Poznań 2011
(bajki powstały w ramach konkursu na bajkę terapeutyczną)


26.   Bajkowe spotkania. Program zajęć
wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej, Jolanta Bąk,
ElżbietaWiewióra-Pyka, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2009; ISBN:
978-83-88725-33-3


27.   Baśniowe mikstury. Historie, które leczą
pomalutku ze strachów, nieśmiałości, smutków, Karolina Święcicka, ilustracje
Marcin Piwowarski, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa,  2011 r., ISBN: 978-83-7424-905-8; wiek 5+,
więcej o książce przeczytasz tutaj


28.   Bezpieczna Bajka,  opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo Nasza
Księgarnia, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-10-11944-5; wiek 5+, więcej o książce
przeczytasz tutaj


29.   Biblioterapia dla klas IV-VI szkoły
podstawowej, Marta Franaszczuk-Truszkowska, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2009,
ISBN: 978-83-7134-216-5


30.   Biblioterapia formą terapii pedagogicznej,
Irena Borecka, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa
Silesiusa, Wałbrzych  2008, ISBN:
978-83-88425-53-0


31.   Biblioterapia i bajkoterapia. Rola literatury
w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie, Maria Molicka, Media
Rodzina, Poznań 2011, ISBN: 978-83-7278-556-5


32.   Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach
osób niepełnosprawnych. Zbiór studiów. Bronisława Woźniczka-Paruzel (red.)
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001 ISBN 83-231-1317-3.


33.   Biblioterapia. Powrót do źródeł, Wita Szulz,
w: Przegląd Biblioterapeutyczny, 1/2011.


34.   Biblioterapia — teoria i praktyka. Poradnik,
Irena Borecka,  Wydawnictwo SBP, Warszawa
2001, ISBN: 83-87629-61-8.


35.   Biblioterapia w edukacji z zakresu
profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, Magdalena Cyrklaff,  Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
Toruń 2014, ISBN 978-83-231-3224-0.


36.   Biblioterapia w praktyce: poradnik dla
nauczycieli, wychowawców i terapeutów, 
Ewelina J. Konieczna red., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012,
ISBN: 978-83-7308-684-5


37.   Blogowe dbajki. Bajki, które dbają o rozwój
dziecka,  opracowanie zbiorowe, red.
Marzena Dobosz, wydawnictwo dbajki, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-63033-04-0
(bajki powstały w ramach konkursu na bajkę terapeutyczną)


38.   Czarodziejski pyłek, czyli metafora i bajka
we wspomaganiu rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, Agnieszka Jaszczyk, Beata
Kochaniak, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006, ISBN: 83-7308-633-1


39.   Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice
specjalnej, Ewa Tomasik,  Wyższa Szkoła
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 1994,  ISBN 83-901860-2-0.


40.   Duże sprawy w małych głowach, Agnieszka
Kossowska, ilustracje: Jacek Ambrożewski, Patricija Bliuj-Stodulska, Anna
Kloza-Rozwadowska, Szaweł Płóciennik, Wydawca: Stowarzyszenie Terapeutów Zależnych,
Opole 2015, ISBN: 978-83-943660-0-1; wiek 5+


41.   Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych
sprawach, Paweł Beręsewicz, Wojciech Cesarz, Barbara Kosmowska, Andrzej
Maleszka, Katarzyna Ryrych, Katarzyna Terechowicz, ilustracje Anita Głowińska,
Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa, 2016 r., ISBN: 978-83-8097-004-5; wiek
11+


42.   Gorzka czekolada tom 2. Nowe opowiadania o
ważnych sprawach, Paweł Beręsewicz, Barbara Kosmowska, Katarzyna Majgier,
Katarzyna Ryrych, Kazimierz Szymeczko, Katarzyna Terechowicz, ilustracje Anita
Głowińska, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa, 2019 r., ISBN:
978-83-8123-235-7; wiek 11+


43.   Jak Anitce uciekły zabawki, Jacuś zgubił się
w sklepie i inne historyjki,  Małgorzata
Zółtaszek, ilustracje Artur Nowicki, Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań 2012,
ISBN: 978-83-7272-265-2; wiek 5+, więcej o książce przeczytasz tutaj


44.   I nagle zrobiło się cicho. Opowiadania o
śmierci i pożegnaniach, Linde von Keyserlingk, przekład Magdalena Jałowiec,
Wydawnictwo Jedność, Kielce 2001, ISBN: 83-7224-394-8


45.   Jakub pogromca strachu, Erika Meyer-Glitza,
przekład Magdalena Jałowiec, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2001, ISBN
83-7224-324-7


46.   Jesteśmy wyjątkowi,  Paola Viezzer, przekład: Jacek Partyka,
Wydawnictwo eSPe,  Kraków, 2010, ISBN:
978-83-7482-365-4


47.   Już się nie boję. Bajki terapeutyczne dla
przedszkolaków. Julia Śniarowska, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola 2014, ISBN:
978-83-64631-05-4


48.   Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą.
Terapeutyczne opowiadania dla impulsywnych dzieci, Erika Meyer-Glitza,  przekład Magdalena Jałowiecka, Wydawnictwo
Jedność, Kielce 2001, ISBN:83-7224-316-6


49.   Krótkie opowiadania na pokonanie strachu,
Jan-Uwe Rogge, przekład Justyna Rajczyk, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005,
ISBN: 83-7442-006-5


50.   Literatura w terapii dzieci, Anna Bautsz-Sontag,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ISBN 978-83-60743-81-2


51.   Magiczne bajki na dziecięce smutki. Bajki
pomagajki dla nieco starszych dzieci, opracowanie zbiorowe pod red. Krystyny
Droździewicz i Lidii Ippoldt, Wydawca Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Skawina
2012, ISBN:978-83-60941-89-8; wiek 6+


52.   Materiały źródłowe do biblioterapii. Recenzja
książki pod red. R. J. Rubin Bibliotherapy sourcebook,  Phoenix Oryx Press, London 1978, Ewa Tomasik,
Szkoła Specjalna, 1987.


53.   Nastolatkiem być… Opowiadania terapeutyczne
dla młodzieży wraz ze scenariuszami zajęć biblioterapeutycznych, Krystyna
Droździewicz red., ilustracje Ryszard Szokalski, Urząd Miasta i Gminy w
Skawinie, Skawina 2016, ISBN: 978-83-60941-87-4; wiek 12+


54.   Nowe bajki na dobry sen, Gerlinde Ortner,
przekład Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa
1996, ISBN: 83-7129-222-8


55.   Nowe korzenie dla małych ludzi. O rozstaniach
i nowych początkach, Linde von Keyserlingk, przekład Magdalena Jałowiec,
Wydawnictwo Jedność, Kielce 2000, ISBN: 83-7224-143-0


·        
Mateuszku,
który bał się ciemności, Basi, która nie lubiła buziaków i inne historyjki,
Małgorzata Zółtaszek, Oficyna Wydawnicza G&P,  Poznań 2013, ISBN: 978-83-7272-267-6; wiek
5+, więcej o książce przeczytasz tutaj


56.   Opowiadania terapeutyczne, Anna Mikita,
Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2008, ISBN 978-83-7134-268-4


57.   Opowieści dla duszy dziecięcej, Linde von
Keyserlingk, przekład, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2000, ISBN: 83-7224-125-2


58.   Opowieści przeciw lękom, Linde von
Keyserlingk, przekład Magdalena Jałowiec, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003,
ISBN: 83-7224-046-9


59.   Opowieść o Błękitnym Psie, czyli o rzeczach
trudnych dla dzieci, Beata Majchrzak, ilustracje Aleksandra Chabros,
Wydawnictwo Papilon, Poznań 2013, ISBN: 978-83-245-2339-9; wiek 5+, więcej
informacji o książce znajdziesz tutaj


60.   Poczytajki-pomagajki, seria opowiadań
Wydawnictwa Muza, Warszawa; wiek 5+, informacje o poszczególnych tytułach
należących do tej serii znajdziesz tutaj


61.   Podstawy współczesnej biblioterapii –
podręcznik akademicki,  Wiktor
Czernianin, Halina Czernianin, Kiriakos Chatzipentidis, Uniwesytet Wrocławski
Instytut Psychologii Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych,  Wrocław 2017, ISBN 978-83-65653-18-5


62.   Przygody niezwykłych bohaterów, czyli bajki
terapeutyczne dla dzieci, Paweł Maj, Wydawnictwo Novae Res, Gdynia 2015, ISBN:
978-83-7942-833-5


63.   Siedmiu wspaniałych i sześć innych nie
całkiem nieznanych historii, Roksana Jędrzejewska –Wróbel, ilustracje Joanna
Olechnowicz – Czernichowska, Wydawnictwo Bajka, Warszawa 2010, ISBN:
978-83-61824-24-4; wiek 6+, więcej o książce przeczytasz tutaj


64.   SPEcjalne moce, seria opowiadań, dr Tracy
Packiam Alloway, przekład Ewa Kleszcz, ilustracje Ana Sanfelippo, Wydawnictwo
Zielona Sowa, Warszawa 2019; wiek 5+, więcej informacji o książkach znajdziesz
tutaj


65.   Teoretyczne podstawy biblioterapii, Wiktor
Czernianin,  Oficyna Wydawnicza ATUT,
Wrocław 2008, ISBN 978-83-7432-436-6.


66.   Wiadomość od taty. Terapeutyczne opowiadania
o utracie i rozstaniach, Erika Meyer-Glitza, przekład Magdalena Jałowiec,
Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002, ISBN: 83-7224-482-0


67.   Wielkie problemy naszych dzieci – historyjki
terapeutyczne, Wydawnictwo Wam; wiek 5+, więcej o książkach z tej serii
przeczytasz tutaj


68.   Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i
dorosłych, Anna Kozłowska, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007, ISBN:
978-83-89501-64-6


69.   Zaczytaj się zdrowo! Lecznicza moc lektur dla
dzieci, młodzieży i rodziców, Wanda Matras-Mastalerz, Annales Universitatis
Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria XI, 2011.


70.   12 ważnych opowieści. Polscy autorzy o
wartościach, Paweł Beręsewicz i inni, ilustracje Eluta Kidacka, Wydawnictwo
Publikat, Poznań 2017 r., ISBN: 978-83-271-0252-2; wiek 6+, więcej o książce
przeczytasz tutaj


 https://biblioteczka-apteczka.pl/2019/02/19/bajki-na-konkretne-problemy/ (dostęp dnia 07.04.2020 r)