Jesteś tutaj:

Konkurs na „Najpiękniejszą Maskę Karnawałową”

254

Regulamin konkursu na „Najpiękniejszą Maskę Karnawałową”

Cele konkursu:
- rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej oraz uzdolnień dzieci i młodzieży,
- pielęgnowanie tradycji karnawałowych,
- wzbogacenie i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

REGULAMIN
Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
• I kategoria – oddziały przedszkolne
• II kategoria – uczniowie klas I-III szkół podstawowych
• III kategoria – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
3. Technika pracy - dowolna (wyklejana, naklejana, wydzierana, z użyciem tkaniny, papieru, cekinów, piór itp.)
4. Forma pracy – przestrzenna (do noszenia/przyłożenia na/do twarzy)
Opis pracy: kartą informacyjną
1. Każda praca powinna być opatrzona trwale z następującymi danymi (z tyłu maski):
• Imię i nazwisko autora,
• Klasa (grupa przedszkolna) i wiek ucznia,
Kryteria oceny:
• Trudność wykonania
• Wrażenia estetyczne (pomysłowość, atrakcyjność)
• Samodzielność wykonania (pracochłonność)
Składanie prac:
1. Termin składania prac: do 09 luty 2018r.
2. Pracę należy złożyć na świetlicę szkolną-organizator konkursu Magdalena Skrzypińska
Wyniki:
1. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach oraz terminie odbioru nagród,
2. Zostanie zorganizowana wystawa prac konkursowych dnia 12 luty 2018r. (poniedziałek)
3. Pracę będzie oceniała komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania złożonych prac.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Organizator konkursu
Magdalena Skrzypińska