Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Dyżur wakacyjny 2019

Harmonogram dyżuru wakacyjnego samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieliszew

 Lp. Termin dyżuruNazwa przedszkola Adres i telefon  
 1.    01 - 19 lipca 2019 r.
Przedszkole Samorządowe 
w Łajskach
(liczba miejsc - 125)
Łajski,  Kościelna 63 
22 78222 76
 2.   22 lipca - 09 sierpnia 2019 r. 
  Przedszkole Samorządowe 
nr 1 w Wieliszewie 
(liczba miejsc - 100)

Przedszkole Samorządowe 
w Janówku Pierwszym
(liczba miejsc - 40)
Wieliszew, Modlińska 1
22 782 24 36

Janówek, Dworcowa 1 
22 775 52 28
 3.   12 - 30 sierpnia 2019 r.
 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego 
w Skrzeszewie
(liczba miejsc - 100)
i
 Przedszkole Samorządowe nr 2 
w Wieliszewie
(liczba miejsc - 55)
Skrzeszew,  Szkolna 10 
22 782 30 95

Wieliszew, 600 - lecia 32 
22 782 38 18

Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w roku szkolnym 2017/18 do przedszkoli samorządowych, do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz uczniów klas I, którzy rozpoczęli naukę w szkole w wieku 6 lat (przy starym obowiązku szkolnym byliby oni objęci rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym).
  1. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są w przedszkolach wyłącznie w terminie od 06 maja do 07 czerwca 2019 r. w godzinach pracy intendenta i/lub sekretariatu szkoły. Po tym terminie zapisanie dziecka na dyżur nie będzie możliwe. 
  2. Zgłoszeń dzieci do przedszkola dyżurującego (pracującego) należy dokonywać w placówce, do której uczęszcza dziecko - Karta zgłoszenia
  3. Dyrektor jest zobowiązany do 15 czerwca br. przekazać informację o ilości zapisanych dzieci placówkom dyżurnym.
  4. O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność złożenia karty zapisu przy zachowaniu zasady pierwszeństwa przyjęcia dzieci zapisywanych powyżej 5 godzin bezpłatnego nauczania i wychowania .
  5. Kartę zapisu do dyżurującego przedszkola rodzice mogą pobrać ze stron internetowych placówek lub otrzymać w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2018/19. Karta powinna być ostemplowana przez to przedszkole.
  6. Ilość miejsc w przedszkolu dyżurującym powinna odpowiadać potrzebom zgłaszanych dzieci z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych przedszkola. 
  7. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest dokonanie wpłaty za korzystanie z usług przedszkola w okresie dyżuru wakacyjnego w terminie:
  • do dnia 28 czerwca w przypadku dyżuru w lipcu
  • do dnia 19 lipca w przypadku dyżuru w sierpniu 
i okazania w pierwszym dniu korzystania z przedszkola dyżurnego dowodu wpłaty. 

Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola w okresie dyżuru reguluje Uchwała Rady Gminy Wieliszew XXXIV/39/2013 z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew zmienionej UCHWAŁA NR XLIV/410/2018 RADY GMINY WIELISZEW z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew. Rodzice dziecka korzystającego z pomocy OPS są zobowiązani do przedłożenia w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu odpowiedniej decyzji o przyznanej przez OPS pomocy.

Informacje na stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych Gminy Wieliszew przeczytaj