Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Dyżur wakacyjny 2018

Harmonogram dyżuru wakacyjnego samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieliszew

 Lp. Termin dyżuruNazwa przedszkola Adres i telefon  
 1.    02 - 12 lipca 2018 r.    Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego 
w Skrzeszewie
Skrzeszew,  Szkolna 10 
22 782 30 95
 2.   13 - 25 lipca 2018 r. 
  Przedszkole Samorządowe 
nr 1 w Wieliszewie
Wieliszew, Modlińska 1
22 782 24 36
 3.   26 lipca – 07 sierpnia 2018 r. 
Przedszkole Samorządowe 
w Łajskach
Łajski,  Kościelna 63 
22 78222 76
 4.   08 – 21 sierpnia 2018 r. 
Przedszkole Samorządowe 
w Janówku Pierwszym
Janówek, Dworcowa 1
22 775 52 28
 5.   22 – 31 sierpnia 2018 r.
   Przedszkole Samorządowe nr 2
w Wieliszewie
Wieliszew, 600 - lecia 32
22 782 38 18

Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w roku szkolnym 2017/18 do przedszkoli samorządowych, do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz uczniów klas I, którzy rozpoczęli naukę w szkole w wieku 6 lat (przy starym obowiązku szkolnym byliby oni objęci rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym).
  1. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są w przedszkolach wyłącznie w terminie od 07 maja do 08 czerwca 2018 r. w godzinach pracy intendenta i/lub sekretariatu szkoły. Po tym terminie zapisanie dziecka na dyżur nie będzie możliwe. 
  2. Zgłoszeń dzieci do przedszkola dyżurującego (pracującego) należy dokonywać w placówce, do której uczęszcza dziecko - Karta zgłoszenia
  3. Dyrektor jest zobowiązany do 15 czerwca br. przekazać informację o ilości zapisanych dzieci placówkom dyżurnym.
  4. O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność złożenia karty zapisu przy zachowaniu zasady pierwszeństwa przyjęcia dzieci zapisywanych powyżej 5 godzin bezpłatnego nauczania i wychowania .
  5. Kartę zapisu do dyżurującego przedszkola rodzice mogą pobrać ze stron internetowych placówek lub otrzymać w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2017/18. Karta powinna być ostemplowana przez to przedszkole.
  6. Ilość miejsc w przedszkolu dyżurującym powinna odpowiadać potrzebom zgłaszanych dzieci z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych przedszkola. 
  7. Podpisywanie umów z rodzicami odbywać się będzie w siedzibie przedszkola dyżurującego od 18 do 26 czerwca 2017 w godzinach pracy intendenta (07:00 - 15:00 lub prosimy o kontakt pod numerem 22 732-08-77 i ustalenie dogodnej dla Państwa godziny podpisania umowy).
  8. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest dokonanie wpłaty za korzystanie z usług przedszkola w okresie dyżuru wakacyjnego w terminie:
  • do dnia 28 czerwca w przypadku dyżuru w lipcu
  • do dnia 24 lipca w przypadku dyżuru w sierpniu 
i okazania w pierwszym dniu korzystania z przedszkola dyżurnego dowodu wpłaty. 

Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola w okresie dyżuru reguluje Uchwała Rady Gminy Wieliszew XXXIV/39/2013 z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew zmienionej Uchwałą nr XXXI/268/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 stycznia 2017 r.
Rodzice dziecka korzystającego z pomocy OPS są zobowiązani do przedłożenia w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu odpowiedniej decyzji o przyznanej przez OPS pomocy.

Informacje na stronie internetowej UG Wieliszew przeczytaj