Szkolny banner

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zdobywcy

Ramowy rozkład dnia - Zdobywcy rok 2019/20

Podstawa Programowa realizowana jest w godzinach od 8:00 do 13:00

8:00 - 8.30 - Schodzenie się dzieci; zabawy wg inwencji dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym; gry dydaktyczne; zabawy i ćwiczenia kinezjologiczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne; ćwiczenia poranne; prace porządkowe w sali.

8.30 -9.00 - Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania .Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.00 -10.45 - Zintegrowane zajęcia edukacyjno- wychowawcze w oparciu o podstawę programową, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne; imprezy okolicznościowe; gry i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,

10.45 -11.00 - Czynności samoobsługowe – przygotowanie do obiadu I danie

11.00- 12:45 - Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy organizowane i swobodne w sali. Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne. Obiad, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku oraz umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

12.45 -13.00 - Czynności samoobsługowe – przygotowanie do obiadu II danie

13.00 -14.00 - Zabawy tematyczne, w kącikach zainteresowań; zajęcia dodatkowe; ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych; praca wyrównawcza; zajęcia w małych zespołach; omówienie z dziećmi wydarzeń dnia; diagnoza gotowości szkolnej, prace porządkowe w sali, pobyt na świeżym powietrzu jeśli temu sprzyjają warunki pogodowe.

15.00 -17.00 - Dzieci które pozostały w przedszkolu zostają przekazane wychowawcom grupy : Tuptusie