Szkolny banner

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Odkrywcy

Ramowy rozkład dnia - Odkrywcy rok 2019/20

Podstawa Programowa realizowana jest w godzinach od 8:00 do 13:00

7.00- 8.30 - Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne

i grupowe, zabawy rozwijające zainteresowania, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne, prace porządkowe w sali.

8.30-9.00 - Dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela, czynności organizacyjne, samoobsługowe, higieniczne, praca indywidualna, ćwiczenia poranne.

9.00-9.30 - Czynności higieniczne - Śniadanie

9.30-10.45 - Zintegrowane zajęcia edukacyjno-wychowawcze w oparciu o podstawę programową, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, imprezy okolicznościowe, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, , gry i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy ruchowo-muzyczne i ze śpiewem, zabawy organizowane i swobodne w sali.

10.45-11.45 - Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, korzystanie ze sprzętu ogrodowego, obserwacje przyrody, spacery, wycieczki piesze

11.45-12.15 - Czynności higieniczne - Obiad- zupa

12.15-13.45 - Dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela, obserwacje pedagogiczne, praca z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza, utrwalanie poznanych w ciągu dnia treści podstawy programowej, zajęcia popołudniowe

13.45- 14.15 - Czynności higieniczne - Obiad - II danie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku oraz umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

14.15-15.45 - Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, praca indywidualna, omówienie z dziećmi wydarzeń z dnia, obserwacje nauczyciela.

15.45-16.00 - Czynności higieniczne - Podwieczorek

16.00-17.00 - Zabawy integracyjne, gry i zabawy wg zainteresowań dzieci, pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci do domów.