Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Puchatki i Tygryski

Ramowy rozkład dnia – „PUCHATKI I TYGRYSKI” rok 2018/19

Podstawa Programowa realizowana jest w godzinach od 8:00 do 13:00

7:00 - 8.30 Schodzenie się dzieci; zabawy wg inwencji dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym; gry dydaktyczne; zabawy i ćwiczenia kinezjologiczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne; ćwiczenia poranne; prace porządkowe w sali.

8.30 -9.00 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania .Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. 

9.00 -10.00 Zintegrowane zajęcia edukacyjno- wychowawcze w oparciu o podstawę programową, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne; imprezy okolicznościowe; zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci; gry i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne w sali. 

10.00-11.20 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki. 

11.30 -12.00 Czynności samoobsługowe – przygotowanie do obiadu pierwsze danie 

12.00- 12:50 Odpoczynek/bajkoterapia/muzykoterapia/
zajęcia relaksacyjne 

13.30 -13.45 Czynności samoobsługowe – przygotowanie do obiadu drugie danie 

13.45 -15.00 Zabawy tematyczne, w kącikach zainteresowań; zajęcia dodatkowe; ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych; praca wyrównawcza; zajęcia w małych zespołach; omówienie z dziećmi wydarzeń dnia; karty obserwacji. 

15.00 -17.00 Zabawy integracyjne, gry i zabawy dowolne wg zainteresowań, pobyt na świeżym powietrzu; prace porządkowe; podwieczorek; rozchodzenie się dzieci do domu.