Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Harmonogram rekrutacji

 Lp.  Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu  rekrutacyjnym 
Termin
w postępowaniu uzupełniającym  
 1.   Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 9 - 13 marca 2020 r.,
godz. 16:00
 -------  
 2.  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych26 marca - 10 kwietnia 2020 r., godz. 16:006 - 13 lipca 2020 r.,
godz. 15:00
 3.  Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkolna lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 13 - 23 kwietnia 2020 r.
14 - 28 lipca 2020 r.
4.Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych24 kwietnia 2020 r.,
godz. 12:00
31 lipca 2020 r.,
godz. 12:00
  6. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
  24 - 30 kwietnia 2020 r.,
do godz. 16:00
 3 - 7 sierpnia 2020 r., godz. 15:00
 7. Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
 7 maja 2020 r.,
godz. 15:00
11 sierpnia 2020 r.,
godz. 15:00
 8.W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
od 8 maja
2020 r.
 
od 12 sierpnia 2020 r.
  9.Opublikowanie na stronie Gminy Wieliszew i w przedszkolach wykazu wolnych miejsc.
30 czerwca
2020 r.
---