Szkolny banner

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Konkurs fotograficzny "Kreatywnie na Kwarantannie"

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Drodzy Uczniowie!


Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym.


Konkurs trwa od 31.03.2020 r. do dnia 15.04.2020 r.


Celem Konkursu jest wyłonienie 5 najciekawszych zdjęć pokazujących jak
uczniowie Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie spędzają czas wolny w domu w trakcie
trwania kwarantanny społecznej.


Cele:


·        
Pobudzenie kreatywności uczniów.


·        
Propagowanie postaw odpowiedzialnego zachowania
społecznego.


·        
Pomoc rodzicom w zorganizowaniu zajęć domowych dla
dziecka w okresie kwarantanny


Zasady uczestnictwa w konkursie


1.     
Konkurs skierowany jest do uczniów SP w Skrzeszewie.


2.     
Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia w ciągu
trwania konkursu.


3.     
Przedmiotem konkursu jest wykonane zdjęcie  atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego na
kwarantannie.


4.     
Zgłoszenia dokonuje rodzic/opiekun
prawny dziecka.


Forma
przesyłania zdjęć
:


Zdjęcia proszę przesyłać na maila anetadworakowska2@gmail.com


- Dane: imię, nazwisko ucznia, klasa i dopisanie zgody w mailu:


Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka/ci( imię i nazwisko)
na stronie Internetowej szkoły. Imię i nazwisko rodzica.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w dniu: 17.04.2020 r, o rozdaniu nagród
poinformujemy po kwarantannie.


W trakcie oceny zdjęcia, szczególnie brana pod uwagę
będzie inwencja twórcza - pomysł  na
spędzanie wolnego czasu w domu.


Oceny zdjęć konkursowych dokona jury, którego zadaniem
będzie wyłonienie 5 laureatów konkursu.


1.      Udział w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.


2.      Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż praca zgłoszona do
Konkursu jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza żadnych praw autorskich
oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. 


                                                                                     
Aneta Dworakowska, Beata Narel.