Jesteś tutaj:

Oferta pracy

368
SPRZĄTACZKA/SPRZĄTACZ.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

SPRZĄTACZKA/SPRZĄTACZ

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie;
 • Minimum wykształcenie zawodowe;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

Do zakresu obowiązków należy:

 • Utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania,
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy szkoły.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę - pełen etat (40 godzin tygodniowo),
 • Umowa zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

CV prosimy przesyłać na adres sp_sekretariat@op.pl lub składać bezpośrednio w sekretariacie szkoły, ul. Szkolna 10, 05-124 Skrzeszew (tel. 22 782 30 95)

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym.”

Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.