Jesteś tutaj:

Terminy egzaminów na kartę rowerową

111
Egzamin teoretyczny odbędzie się:
21 maja (poniedziałek) o godz. 13.30 dla uczniów klas 4a i 5b w sali nr 4
22 maja (wtorek) o godz. 8.00 dla uczniów klas 4b i 5a w sali nr 4
egzamin poprawkowy 28 maja 2018 r. (poniedziałek), godz. 13.30 w sali nr 4

Do egzaminu teoretycznego przystępują uczniowie, którzy w terminie dostarczyli prawidłowo wypełniony Arkusz zaliczeń na kartę rowerową.

Egzamin teoretyczny przeprowadzony będzie w formie testu pisemnego składającego się z 25 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania to 35 minut.

Wynik części teoretycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała, co najmniej 80% czyli 20 punktów możliwych do uzyskania. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu.

Egzamin praktyczny odbędzie się 20 czerwca (środa) od godz. 9.00