Jesteś tutaj:

Główna treść strony

REKRUTACJA 2019/2020

Obwód Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie:
  • miejscowości: Skrzeszew, Kałuszyn, Komornica, Poddębie, Topolina, Sikory 
oraz
  • od klasy IV uczniowie z miejscowości Olszewnica Stara i Olszewnica Nowa
Zgłoszenie do I klasy dla kandydata z obwodu oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania

Na podstawie art. 7 ustawy z 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 r. poz. 35) dziecko, które w latach szkolnych 2015/2016-2018/2019 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Oznacza to, iż wychowankowie z obecnego oddziału dla dzieci 6-letnich (tzw. „zerówki”) zlokalizowanego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego mają prawo kontynuować od 1 września 2019 r. naukę w klasie I na terenie naszej szkoły.


Informujemy również, że w przypadku utworzenia dwóch klas pierwszych, nauka w nich odbywać się będzie na 2 zmiany z zapewnieniem opieki świetlicowej w godzinach 6:30 - 17:00.

W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie nie prowadzi postępowania rekrutacyjnego do klasy I - czyli nie planuje przyjęć uczniów spoza obwodu szkoły.