Szkolny banner

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

REKRUTACJA 2021/2022

1. Obwód Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie:
  • miejscowości: Skrzeszew, Kałuszyn, Komornica, Poddębie, Topolina, Sikory 
oraz
  • od klasy IV uczniowie z miejscowości: Olszewnica Stara i Olszewnica Nowa.


2. Do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie przyjmowane są jedynie dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły. 


3. Do klas pierwszych rekrutacja odbywa się za pomocą systemu elektronicznej rekrutacji: wieliszew.rekrutacje.edu.pl, prosimy zapoznać się z Instrukcją dla Rodziców.

Jeśli pierwszy i drugi opiekun prawny potwierdza wniosek Profilem Zaufanym nie ma konieczności drukowania i składania wniosku w formie papierowej.
W przypadku braku Profilu Zaufanego oboje opiekunowie podpisują wniosek i dostarczają go do placówki pierwszego wyboru z załącznikami w formie papierowej.

Zgodnie z harmonogramem czynności rekrutacyjnych przypominamy o konieczności potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia do dnia 9 kwietnia 2021 r. - wzór oświadczenia: wola przyjęcia do szkoły.

W związku z przedłużającą się pandemią przy wejściu do szkoły jest wystawione drewniane pudełko na dokumenty, do którego należy wrzucać w zaklejonej kopercie wyżej wymienione wnioski wraz z załącznikami.

4. Żeby zapisać dziecko do innej klasy niż pierwsza, należy w szkole złożyć zgłoszenie oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania

W związku z przedłużającą się pandemią przy wejściu do szkoły jest wystawione drewniane pudełko, do którego należy wrzucać wyżej wymienione dokumenty w zaklejonej kopercie.


5. Prosimy śledzić informacje zamieszczane w aktualnościach na stronie: edukacja.wieliszew.pl.