Jesteś tutaj:

Główna treść strony

REKRUTACJA 2018/2019

Obwód Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie:
  • miejscowości: Skrzeszew, Kałuszyn, Komornica, Poddębie, Topolina, Sikory 
oraz
  • od klasy IV uczniowie z miejscowości Olszewnica Stara i Olszewnica Nowa


zgłoszenie do I klasy dla kandydata z obwodu + oświadczenie o miejscu zamieszkania

zgłoszenie  do klasy I dla kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły


Harmonogram rekrutacji


 Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu  rekrutacyjnym 
Termin
w postępowaniu uzupełniającym  
 1.   Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów lokalnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
1 - 30 marca 2018 r.
4 - 8 czerwca 2018 r.
2.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
13 kwietnia 2018 r.,
godz. 15:00
15 czerwca 2018 r.,
godz. 15:00
 3.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
14 - 20 kwietnia 2018 r.
18 - 20 czerwca 2018 r.
 4.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
27 kwietnia 2018 r.
22 czerwca 2018 r.,
godz. 15:00
 5.  Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie odmowy przyjęcia dziecka
30 kwietnia
- 7 maja 2018 r.
25 - 30 czerwca 2018 r.
 6.   Składanie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły
w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia