Szkolny banner

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Regulamin Gminnego Konkursu Logopedycznego pod honorowym patronatem Wójta Gminy Wieliszew Pawła Kownackiego pt. „Fiku miku na języku” dla przedszkoli i uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Wieliszew

Forma literacka :
wiersz (dostarczony przez organizatora). Wiersz ma zawierać trudne do wymówienia słowa, wg zasady – im trudniejszy wiersz – tym lepszy!!!

Cel konkursu:
Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy logopedycznej
i troska o poprawność językową.

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
w Skrzeszewie. Koordynatorami konkursu są nauczyciele logopedzi: Eliza Tomaszewska, Elżbieta Tomaniak i Monika Walendziak.
2. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów klas I-III, którzy posiadają zdiagnozowaną przez logopedę wadę wymowy.
I kategoria – przedszkole ( 3 i 4 latki)
II kategoria – przedszkole ( 5 i 6 latki)
III kategoria – klasy I - III
3. Organizatorzy dostarczają teksty wierszy. Z każdej placówki można zgłosić jednego reprezentanta w każdej kategorii wiekowej.
4. Konkurs odbędzie się 16 maja 2019 roku o godzinie 9.30 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie.
5. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie i koordynatorzy konkursu powołują jury.
6.Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
7. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
8. Karty zgłoszeniowe wraz z potwierdzeniem logopedy, że dane dziecko posiada wadę wymowy i uczestniczy w indywidualnych zajęciach logopedycznych należy dostarczyć do dnia 30 kwietnia 2019r.