Szkolny banner

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Konkurs plastyczny „NAJPIĘKNIEJSZY ANIOŁEK BOŻONARODZENIOWY”

Regulamin konkursu
1. Cele konkursu:
- pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej,
- umożliwienie uczniom i Rodzicom zaprezentowania swojego talentu,
- zachęcanie do kultywowania tradycji świątecznych,
2. Zasady uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie z oddziałów przedszkolnych i szkoły oraz Rodzice w następujących kategoriach wiekowych:
- Przedszkole
- Klasy I- III
- Klasy IV- VI
- Rodzice
3. Terminy:
- Aniołki przynosimy do nauczycieli świetlicy do dnia 7 grudnia 2018r.,
- rozstrzygnięcie konkursu 10 grudnia 2018 r.
- prezentacja prac na kiermaszu świątecznym w dniach 10- 20 grudnia 2018 r.
4. Technika:
- wykonanie Aniołka bożonarodzeniowego o dowolnej wielkości i kształcie,
- praca przestrzenna,
- możliwość zastosowania dowolnych technik,
- Aniołki muszą być wykonane indywidualnie, przez jednego uczestnika. Prace przygotowane grupowo nie będą oceniane.
5. Kryteria oceny:
- praca wykonana własnoręcznie,
- estetyka wykonania pracy,
- pomysłowość,
- wkład pracy ucznia w wykonanie aniołka.
6. Każda praca musi zawierać przytwierdzoną metryczkę:
imię i nazwisko ucznia, klasę oraz grupę (przedszkole) , imię i nazwisko Rodzica
7. Postanowienia końcowe:
Nie przewiduje się zwrotu wykonanych prac. Ozdoby zostaną sprzedane na kiermaszu świątecznym. Pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na potrzeby naszej szkoły.
POWODZENIA!
Anna Anikiej
Magdalena Skrzypińska