Jesteś tutaj:

Zima w świetlicy

70
W ostatnim czasie przypomnieliśmy sobie o zasadach postępowania w czasie zimy..
Wykonaliśmy wspólnie plakaty dotyczące bezpiecznych zachowań w czasie zimy. Rozmawialiśmy również o tym jak należy pomagać zwierzętom przetrwać zimę. Dzieci wykonywały prace plastyczne dotyczące omawianych tematów. 

Monika Ciechowska