Jesteś tutaj:

W poniedziałek radośnie rozpocznij dzień.

163
Wychowawcy świetlicy proponują:.

1.       http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/eksperymentuj-w-domu/ 


Doświadczenia
: Ciecz czy ciało stałe oraz magiczny palec;


        2. Przygody Wiosny – komiks, opowiadanie z
gazety i zdjęć.


wymyśl opowiadanie, komiks lub historyjkę o przygodach
Wiosny lub inne opowiadanie zawierające elementy związane z oznakami wiosny.


Wyjdź do lasu, własnego ogródka i poszukaj oznak wiosny –
zrób zdjęcia, jeżeli możesz - wydrukuj, albo narysuj i wytnij.


Weź kolorową gazetę i wytnij z niej zdjęcia, które również
wykorzystasz w opowiadaniu, ułóż na białych kartkach w odpowiedniej kolejności
i przyklej. Napisz pod zdjęciami krótkie zdania lub tak jak w komiksach (w
dymku). Wykonaną pracę zachowaj i przynieś do świetlicy po powrocie do szkoły.