Szkolny banner

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Konkurs "Plakat promujący czytelnictwo"

Konkurs szkolny! Plakat promujący czytelnictwo. Drodzy Uczniowie klas 4-8! Z myślą o pasjonatach czytania ogłaszam konkurs na wykonanie plakatu promującego czytanie. Plakaty w formacie A3 lub większym proszę dostarczyć do 13 lutego 2022r. do biblioteki szkolnej. Laureaci (3 pierwsze miejsca) otrzymają upominki rzeczowe.

Regulamin konkursu „Plakat
promujący czytelnictwo”


1. Konkurs ma status
szkolnego i jest organizowany przez nauczyciela bibliotekarza, Ewę Chudzik.


2. Konkurs jest przeznaczony
dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w
Skrzeszewie.


3. Konkurs trwa od 10
stycznia 2022r. do 14 lutego 2022r.


4. Cele konkursu:


* promowanie czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży szkolnej,


* rozwijanie talentu
plastycznego u uczniów.


3. Plakat może być
wykonany dowolną techniką w formacie A1.


4. Plakat musi być pracą
wykonaną indywidualnie.


5. Plakat przechodzi na
własność biblioteki szkolnej.


6. Zdjęcia plakatów mogą
być umieszczone na stronie internetowej szkoły.


7. Podpis twórcy powinien
się znajdować na odwrocie i zawierać imię, nazwisko oraz klasę.


8. Jeden uczeń może oddać
max. 3 prace.


9. W skład jury wchodzą:


* mgr Iwona Banaszek-
dyrektor szkoły,


* mgr Lidia Lewandowska –
wice-dyrektor szkoły,


* mgr Joanna Paczkowska –
polonistka.


10. Kryteria oceny prac:


* wartość artystyczna,


* związek pracy z
tematem,


* estetyka,


* koncepcja plakatu.


11. Ogłoszenie wyników nastąpi
najpóźniej 11 marca.


 


12. Organizator nie zwraca
uczestnikom prac oraz żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie.


13.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac(także tych nienagrodzonych)w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych
organizatora,


14.
Odpowiedzialność za naruszenie praw innych osób do pracy nadesłanej na konkurs
bierze na siebie uczestnik konkursu.