Szkolny banner

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Edukacja zdalna

Zarządzenie Nr 11/2019/2020
w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny

w sprawie regulaminu edukacji zdalnej

w sprawie procedur organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego