Jesteś tutaj:

ZASADY ZWROTU WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW

488
08 - 12 czerwca 2020 r..

Kiedy należy zwrócić książki i podręczniki?
Książki i podręczniki są zwracane przez Uczniów/Rodziców w dniach: 8, 9, 10 i 12 czerwca 2020 w godzinach 8.00 – 15.00 wg następującego grafiku:
  • Poniedziałek (8.06.2020) - klasy pierwsze
  • Wtorek (9.06.2020) - klasy drugie i trzecie
  • Środa (10.06.2020) - klasy czwarte i piąte
  • Piątek (12.06.2020) - klasy szóste
Jak zachować reżim sanitarny?
Uczeń/Rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach. (Prosimy przychodzić pojedynczo - albo rodzic, albo dziecko). Przy wejściu do placówki są umieszczone płyny do dezynfekcji rąk, z których obowiązkowo należy skorzystać, wchodząc na teren szkoły. Obowiązuje dystans społeczny między sobą wynoszący min. 1,5 m - jeżeli nie można zachować dystansu wymagane są maseczki!

Gdzie należy zostawić zwracane materiały?
Na PUNKT ZWROTU KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW oraz miejsce ich kwarantanny wyznacza się Salę gimnastyczną w budynku szkoły. Przy drabinkach będą wisiały kartki z oznakowaniem klas: 1 a, 1 b, itd. Książki należy układać na podłodze.

Jak przygotować książki i podręczniki do zwrotu?
  1. Przyjęte książki i podręczniki powinny być zapakowane w odpowiednio opisane kartonowe pudło: ZWROT (Biblioteka), imię i nazwisko ucznia, klasa, data zwrotu. Prosimy (w miarę możliwości) nie pakować książek w torby foliowe (na powierzchniach plastikowych wirus dłużej jest aktywny).
  2. Zwrotu wypożyczonych podręczników i książek dokonujemy zgodnie z zasadami zawartymi w szkolnym Regulaminie udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zakupionych w ramach dotacji (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
  3. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. Jeżeli materiał zostanie zakwalifikowany jako zniszczony, Rodzic zobowiązany będzie do zwrotu kosztów podręcznika lub zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany przez dziennik elektroniczny.
Z kim kontaktować się w sprawach dotyczących zwrotu materiałów bibliotecznych?
Wszelkie zapytania dotyczące wypożyczeń i zwrotów proszę kierować do pani Marzeny Czerniewicz (nauczyciela bibliotekarza) za pomocą dziennika elektronicznego Librus.