Szkolny banner

Jesteś tutaj:

Spotkanie z policjantami

135
20 lutego w naszej szkole odbyły się prelekcje podkom. Mariusza Borucha oraz asp. szt. Iwony Gierczak z Zakładu Służby Prewencyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Wykładowcy omówili zagadnienia związane z cyberprzemocą, demoralizacją oraz odpowiedzialnością prawną.

Uczniowie z zainteresowaniem słuchali prelekcji, zadając liczne pytania. Uświadomili sobie, jakie zagrożenia pojawiają się wokół nich. Poznali konsekwencje prawne popełnienia czynów karalnych i zachowań niezgodnych z przyjętymi normami społecznymi.