Szkolny banner

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

E-Urząd

Szkoła bierze udział w projekcie "E-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom".

Chcesz załatwić sprawę elektronicznie? Wejdź na stronę https://epuap.gov.pl

Lista E-usług w ramach projektu „E-urząd – urząd przyjazny mieszkańcom” realizowanych przez szkołę:

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły.
  • Deklaracja rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na religie/etykę.
  • Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji.
  • Wyrażenie zgody na wycieczkę szkolną.
  • Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.
  • Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego

Chcesz załatwić inną sprawę elektronicznie w Urzędzie Gminy Wieliszew? Wejdź na stronę Cyfrowy Urząd Gminy Wieliszew

Celem projektu jest zwiększenie dostępu obywateli i podmiotów gospodarczych do cyfrowych usług publicznych oferowanych przez Urząd Gminy Wieliszew, Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Urząd Miasta Zielonka wraz z ich jednostkami podległymi oraz Bibliotekę i Salę Koncertową Miasta i Gminy Radzymin, Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu.