Szkolny banner

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

REKRUTACJA 2023/2024

Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu "E-urząd-urząd przyjazny mieszkańcom".

1. Obwód Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie:
  • miejscowości: Skrzeszew, Kałuszyn, Komornica, Poddębie, Topolina, Sikory 
oraz
  • od klasy IV uczniowie z miejscowości: Olszewnica Stara i Olszewnica Nowa.


2. Do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie przyjmowane są jedynie dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły. 


3. Do klas pierwszych rekrutacja odbywa się za pomocą systemu elektronicznej rekrutacji: wieliszew.rekrutacje.edu.pl, prosimy zapoznać się z Instrukcją dla Rodziców.

Jeśli pierwszy i drugi opiekun prawny potwierdza wniosek Profilem Zaufanym nie ma konieczności drukowania i składania wniosku w formie papierowej.
W przypadku braku Profilu Zaufanego oboje opiekunowie podpisują wniosek i dostarczają go do placówki pierwszego wyboru z załącznikami w formie papierowej.

Zgodnie z harmonogramem czynności rekrutacyjnych przypominamy o konieczności potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia do dnia 12 kwietnia 2023 r.
do godz. 16.00
- wzór oświadczenia: wola przyjęcia do szkoły.

Wyżej wymienione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły.

4. Żeby zapisać dziecko do innej klasy niż pierwsza, należy w szkole złożyć zgłoszenie oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.


5. Prosimy śledzić informacje zamieszczane w aktualnościach na stronie: edukacja.wieliszew.pl