Szkolny banner

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Regulamin przedszkolnego konkursu plastycznego pt. „Jestem widoczny jestem bezpieczny"

 Konkurs plastyczny pt. „Jestem widoczny jestem bezpieczny"
I. Organizatorem konkursu jest przedszkole im Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie p. Ewa Gajewska i p. Iwona Gołębiowska
II. Konkurs plastyczny ma na celu:
1. Zaprojektowanie odblasku, przez przedszkolaków.
2. Popularyzacja wiedzy o bezpieczeństwie.
3. Propagowanie bezpiecznej drogi do przedszkola i z przedszkola.
4. Uświadomienie dzieciom jak ważne są odblaski i do czego służą.
5. Zaangażowanie rodziców do współtworzenia z dzieckiem pracy.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie naszego przedszkola.
2. Uczestnicy konkursu wykonują prace plastyczne według poniższych kryteriów:
a) Format A3/ A4
b) Praca indywidualna w domu
c) Technika dowolna
d) Każda praca powinna zawierać na odwrocie imię i nazwisko, wiek, nazwę grupy przedszkolnej.
IV. Przebieg konkursu:
1. Przedszkolak biorący udział w konkursie powinien do dnia 28.10.2019 dostarczyć prace swojemu wychowawcy a wychowawca do osób odpowiedzialnych za zorganizowanie konkursu.
2. Otrzymane prace będą ocenione przez komisje powołana przez organizatorów na podstawie następujących kryteriów:
a) Zgodność pracy z tematem konkursu
b) Inwencja i pomysłowość
c) Sposób i estetyka wykonywania pracy
d) Wykonanie pracy przez dziecko niewielką pomocą rodzica.
3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach wiekowych:
a)3-4 latki
b)5-6 latki
4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 30.10.2019
5. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. Przewidziana nagroda.
V. Postanowienia końcowe:
1. Prace zgłoszone do konkursu nie zostają zwrócone autorowi i przechodzą Na własność przedszkola
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zorganizowania wystawki pokonkursowej.


Organizatorzy:
Ewa Gajewska
Iwona Gołębiowska