Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ważne telefony i adresy

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
Warszawa - tel. 22 583 66 00

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
codziennie 8.15 - 20.00 - tel. 800 12 12 12 (bezpłatny) - również do dyspozycji dla dorosłych, którzy nie zamykają oczu na przemoc wobec dzieci

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
tel. 116 111

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
poradnia telefoniczna "Niebieskiej Linii" - tel. 22 668 70 00