Szkolny banner

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Kodeks przedszkolaka

1. Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
2. Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.
3. Szanuję cudzą własność.
4. Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.
5. Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.
6. Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości.
7. Pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom.
8. Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
9. Stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.
10. Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego, co będzie mi potrzebne w szkole.

Zasady zachowania się w sali:
1. Nie biegaj po sali.
2. Dziel się wszystkim.
3. Mów umiarkowanym głosem.
4. Graj uczciwie.
5. Nie bij innych.
6. Sprzątaj po sobie.
7. Używaj słów: proszę, przepraszam, dziękuję.

Postaraj się nie mówić głośno:
• gdy inni cicho pracują,
• gdy inni się bawią,
• gdy czytamy i słuchamy,
• gdy inni są zmęczeni,
• gdy inni odpoczywają.