Jesteś tutaj:

Główna treść strony

PROJEKT EDUKACYJNY PT. ,, POLSKA - MOJA OJCZYZNA”

PROJEKT EDUKACYJNY PT. ,, POLSKA - MOJA OJCZYZNA”

Czas realizacji: 01.11.2019 – 31.05.2020 – rok szkolny 2019/2020
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu : Małgorzata Goliatowska
Uczestnicy projektu: starsze grupy przedszkolne : ,,Odkrywcy” i ,,Zdobywcy”
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie – Oddziały Przedszkolne
Autor projektu: Małgorzata Goliatowska
Nauczyciele realizujący: Agnieszka Grochowska, Małgorzata Goliatowska, Katarzyna Popławska
O projekcie:
Głównym założeniem planowanego projektu edukacyjnego jest przekazanie dzieciom wiedzy o kraju, w którym mieszkają, jego historii, województwie wraz w poszerzoną wiedzą o Warszawie, jej historii i zabytkach, oraz o powiecie legionowskim i gminie Wieliszew. Najbardziej skupimy się na naszej rodzinnej miejscowości, po której odbędziemy pieszą wycieczkę. Poznamy również historię naszej szkoły i czynnie włączymy się w obchody z okazji 111-lecia naszej placówki. W projekcie zostaną ujęte działania edukacyjne dostosowane do możliwości poznawczych i wieku dzieci.
Cel główny
*Poznanie swojego kraju, województwa, powiatu , gminy, miejscowości oraz wzmocnienie szacunku i zgłębienie patriotyzmu u uczestników projektu
Cele szczegółowe:
*poznanie historii Polski i swojego regionu
*poznanie legend dotyczących powstania państwa polskiego
*nawiązywanie nowych kontaktów, udział dzieci w życiu środowiska lokalnego
*integracja grup przedszkolnych
* nauka wierszy i piosenek patriotycznych
*szerzenia lokalnego patriotyzmu
* zacieśnianie więzi rodzinnychCzego będziemy się uczyć?
*wierszy i piosenek patriotycznych
*położenia na mapie: Polski, Mazowsza, Warszawy, Legionowa, Wieliszewa, Skrzeszewa
*utrwalać nazwy symboli narodowych
*poznawać legendy o Polsce i Warszawie
*poznawać kulturę i sztukę, związaną z naszym regionem
*uczestniczyć w wycieczkach do instytucji użyteczności publicznej
*potrafić właściwie się zachować w instytucjach użyteczności publicznej
*wykonywać prace plastyczno-techniczne związane z projektem
*wykorzystać naszą wiedzę i umiejętności w konkursach
* poznamy stroje i tańce ludowe naszego regionu
*okazywać szacunek ludziom starszym

Plan działania:

1. Polska – moja ojczyzna Rozmowa z dziećmi na temat położenia Polski, pokazywanie na mapie Polski, jej sąsiadów, charakterystycznych miejsc, znanych miast, czytanie legendy o powstaniu państwa polskiego, śpiewanie pieśni patriotycznych, nauka wierszy patriotycznych Listopad 2019
2. Warszawa – stolica Polski, stolica Mazowsza Rozmowa z dziećmi na temat zabytków i ciekawych miejsc w Warszawie, oglądanie zdjęć, albumów, książek o Warszawie, czytanie legendy o warszawskiej syrence, praca plastyczne ,,Herb naszej stolicy” Grudzień 2019
3. Powiat legionowski -najciekawsze miejsca Pogadanka na temat miasta Legionowa, wykonanie albumu ze zdjęciami przedstawiającymi najciekawsze miejsca w powiecie legionowskim, kolorowanie herbu Legionowa Styczeń 2020
4. Wieliszew – moja gmina Wycieczka do urzędu gminy w Wieliszewie, zwiedzanie budynku gminy, spotkanie z wójtem Panem Pawłem Kownackim Luty 2020
5. Ciekawostki mojej wioski Rozmowa z dziećmi na temat miejscowości, w której mieszkają, podawanie przez dzieci dokładnego adresu swojego zamieszkania, wycieczka po najbliższej okolicy: podziwianie fauny i flory najbliższej okolicy,. odwiedziny w straży pożarnej, pobliskiej poczcie oraz hurtowni książek. Marzec 2020
6. Moja szkoła – moje przedszkole Zwiedzanie szkoły, rozmowy z pracownikami szkoły, poznanie historii szkoły w Skrzeszewie. Praca plastyczna- ,,Moja wymarzona szkoła”. Przybliżenie postaci patrona Kornela Makuszyńskiego, czytanie fragmentów jego książek. Kwiecień 2020
7. Kocham moja rodzinę Wewnątrz przedszkolny konkurs plastyczny pt. Moja rodzina – drzewo genealogiczne”, nauka wierszy i piosenek związanych z dniem mamy i taty. Maj 2020